نویسنده = عباسعلی وفایی
تعداد مقالات: 2
1. نقش شاعرانگی ذهن در آثار تصحیحی زنان بر اساس نظریه رونالد واردف

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-35

عباسعلی وفایی؛ فریده خواجه پور


2. بررسی چند شگرد نحوی در غزلیات بیدل دهلوی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 113-132

عباسعلی وفایی؛ سیده کوثر رهبان