نویسنده = زهرا پارساپور
تعداد مقالات: 2
1. «سفر» و اهداف و آداب آن در نزد صوفیان از قرن اول تا قرن نهم ه. ق.

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-189

روح الله هادی؛ زهرا پارساپور؛ آزاده مولایی


2. اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی

دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-62

ابوالقاسم رادفر؛ علیرضا فولادی؛ زهرا پارساپور؛ رقیه فراهانی