نویسنده = فرانک جهانگرد
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل بن‌مایه‌های گنوسی در مصیبت‌نامه عطار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

محدثه ابراهیم زاده؛ فرانک جهانگرد


2. شعرستیزی در عهد صفوی: زمینه‌ها، علل و مصادیق (بر اساس مفاهیم تحلیل گفتمان)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-45

تقی پورنامداریان؛ حسینعلی قبادی؛ فرانک جهانگرد؛ علی کیانی فلاورجانی


3. نقد کهن‌الگویی حکایت «پادشاه و برهمنان» در کلیله و دمنه

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-40

فرانک جهانگرد؛ طیبه گلستانی حتکنی