نویسنده = رقیه فراهانی
تعداد مقالات: 2
1. اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی

دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-62

ابوالقاسم رادفر؛ علیرضا فولادی؛ زهرا پارساپور؛ رقیه فراهانی


2. تزریق در شعر عصر صفوی

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 109-139

رقیه فراهانی؛ علیرضا فولادی