نویسنده = علیرضا فولادی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر فن خطابه در شکل‌گیری قصیده با نظر به قصاید سبک خراسانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-25

روح الله پورحیدری؛ علیرضا فولادی


2. اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی

دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-62

ابوالقاسم رادفر؛ علیرضا فولادی؛ زهرا پارساپور؛ رقیه فراهانی


3. تزریق در شعر عصر صفوی

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 109-139

رقیه فراهانی؛ علیرضا فولادی