نویسنده = یوسف محمدنژاد عالی زمینی
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی‌های آوایی و صرفی مشترک قرآن قدس با برخی متون کهن و گویش‌های ایرانی نو

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 209-225

یوسف محمدنژاد عالی زمینی؛ بهجت قاسم زاده


2. تحلیل موضوعی کاربرد «ارنی» و «لن ترانی» در شعر شاعران پارسی گوی با تأکید بر اشعار عرفانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-20

یوسف محمدنژاد عالی زمینی؛ سعید مزروعیان