کلیدواژه‌ها = سیمرغ
تعداد مقالات: 2
1. «عنقا و سلیمان» تلمیحی فراموش شده در ادب پارسی

دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-75

مجتبی مجرد


2. تحلیل اسطورة سیمرغ در شاهنامة فردوسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-70

زهره حیدرنیای راد؛ علی‌رضا شعبانلو