کلیدواژه‌ها = رباعی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و مقایسۀ سه ترجمۀ کُردی رباعیات خیام

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-22

حسن آرم کان؛ فاطمه مدرسی


2. بررسی و تحلیل کارکرد حُسن‌طلب در قالب‌های شعر فارسی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-28

منوچهر تشکری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ کاظم جعفری نیک


3. شاعران زن در سفینة تبریز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 89-96

روح‌انگیز کراچی