کلیدواژه‌ها = حافظ
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تطبیقی مقاصد بلاغی اسلوب ندا در شعر حافظ و ابن فارض

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-30

رمضان رضایی؛ یدالله رفیعی؛ پریناز علی اکبری


2. گفتمان تنهایی در غزلیات شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی و اشعار آفاناسی آفاناسی‌یویچ فت با رویکرد نشانه‌معناشناسی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-30

الهام هاشمی؛ سهیلا صلاحی مقدم؛ جان اله کریمی مطهر


3. پیوند تصویری می و چهره در دیوان حافظ

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-30

علیرضا محمدی کله سر؛ شیوا وکیلی مطلق


4. کارکرد معنایی و زیباشناختی تکرار در غزل حافظ

دوره 7، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-77

فاطمه کلاهچیان؛ زهرا نظری


5. تحلیل نحوی- معنایی «منادا» در مخالف‎خوانی‎های حافظ

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-78

مریم ترکاشوند؛ محمد ایرانی


6. ارتباط بینامتنی دیوان حافظ و آثار روزبهان بقلی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-69

کبری بهمنی؛ مهدی نیک‌منش


7. تأثیرپذیری سبکی نظیری از حافظ

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 115-139

محمّدامیر مشهدی