کلیدواژه‌ها = شعرفارسی
تعداد مقالات: 2
1. اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی

دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-62

ابوالقاسم رادفر؛ علیرضا فولادی؛ زهرا پارساپور؛ رقیه فراهانی


2. نشانه‌های زیبایی پیکرین در ادب پارسی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-19

زهرا آقابابایی خوزانی