کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تعداد مقالات: 2
1. فرهنگ‌نویسی فارسی در هند جنوبی (دکن)

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-70

ابوالقاسم رادفر


2. بحثی دربارة «حصر و قصر» در بلاغت فارسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-109

احمد گلی