«هفده سلسله» حلقة مهمی از سلسله تالیفات جوانمردان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

2 استادیار دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

3 دانش آموخته دانشگاه پیام نور نجف آباد

چکیده

ایرانیان از دیرباز  رادی و جوانمردی را از اصول اساسی و رایج زندگی خود می دانستند. این اندیشه پس از اسلام با آموزه های اسلام آمیخت و به شکل باورهای فتیان و جوانمردان به حیات خود، ادامه داد. آثار بسیاری درباره عقاید و باورهای جوانمردان به رشتة تحریر درآمده است که  بسیاری هنوز تصحیح نشده اند. «هفده سلسله» یکی از دستنویس های ارزشمند فتیان عصر صفویه است  که توسط حسین علی شیرازی به خط نستعلیق تحریر شده است. موضوع این اثر اصول علمی و عملی فتیان در زندگی اجتماعی، و به ویژه در مشاغل و حرف گوناگون است. این اثر دارای بیست و سه باب و در موضوعات مختلف فتوّت نگاشته شده است از جمله: نمد مالی، چگونگی احوال طریقت، سر تراشیدن آدم صفی علیه السلام، کار خبازان، اسباب چهار ضرب، اثبات کرباس و سنگ و ترازو، سلاخان و قصابان، اسباب فوطه لنگ و .... از ویژگی های عمدة آن می توان به انتساب آداب فتوّت به انبیا و امامان، استفاده از آیات و احادیث، به کارگیری اشعار نادر فارسی، و اشتمال بر لغات و واژگان کمیاب مرسوم در میان فتیان نام برد. تنها نسخة خطی این اثر درکتابخانه ملی به شماره 32179 نگهداری می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hefdah Selsele" is an important loop of the sling of Fityan manuscripts

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ebrahim Irajpour 1
  • Hamid reza Ghanooni 2
  • parisa saberi dastjerdi 3
1 Associate Professor, Payame Noor University, Central Isfahan
2 Assistant Professor, Payame Noor University, Najafabad Center
3 Graduate of Payame Noor University of Najafabad
چکیده [English]

 
"Seventeen dynasties" is one of Fatian's most valuable handwritings during the Safavid era, written by Hussein Ali Shirazi on the Nastaliq line. Its subject is the scientific and practical principles of Fatian in social life, and especially in various professions and languages. This work has twenty-three books and has been written on various topics of the photographer, including: the financial form, the guidance and the Master, the Abjad and the Tariq, the shaving of the Adam Safi (as), the great sins, the work of bakeries, the four multipliers, the proof of the bears and the stone and the scales, the Fateh Lang and...
The main features of this text can be attributed to the attribution of traditions to the prophets and imams, the use of many verses and hadiths, the use of Persian poems, common vocabulary and common vocabulary among Fatian. The only version of this work is kept at the National Library of Iran under No. 32179, in which we will present a full introduction of the typology and bibliography to this edition

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hefdah Selsle
  • fatiyan
  • Hossein Ali Shirazi
  • Safavid era
  • occupations and professions