دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-200 
2. پیوند تصویری می و چهره در دیوان حافظ

صفحه 1-30

علیرضا محمدی کله سر؛ شیوا وکیلی مطلق


9. تقسیم‌بندی نوین «کنایه» در محور زبانی

صفحه 1-30

سعید طاهری؛ قدرت اله طاهری


10. بررسی تطبیقی مقاصد بلاغی اسلوب ندا در شعر حافظ و ابن فارض

صفحه 1-30

رمضان رضایی؛ یدالله رفیعی؛ پریناز علی اکبری