نویسنده = �������� �������������� ��������
معرفی و بررسی نسخه‌ای ناشناخته و بی‌نظیر از تاریخ نگارستان احمد غفاری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 91-109

سمیرا رستمی؛ جمشید مظاهری؛ عطاء محمد رادمنش