نویسنده = ��������������������� ����������
نامجویی در شاهنامه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 111-126

رحمان مشتاق‌مهر؛ اصغر برزی