نویسنده = مصطفی موسوی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

10.30465/cpl.2021.6519

زهرا روحانی راوری؛ حسینعلی قبادی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ مصطفی موسوی راد


2. یک نکتة تاریخی در شعر خاقانی

دوره 6، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 125-134

مصطفی موسوی