نویسنده = ���������� ��������������
تحقیقی در احوال شمس کاشی و شهنامه چنگیزی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 91-111

محمود مدبّری؛ محمدرضا صرفی؛ محمدصادق بصیری؛ وحید قنبری ننیز


بازتاب باورهای نجومی در خمسۀ خواجوی کرمانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 53-76

محمد‌رضا صرفی؛ راضیه افاضل