نویسنده = ���������������� ����������
تحلیل بن‌مایه‌های گنوسی در مصیبت‌نامه عطار

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-30

10.30465/cpl.2021.5331

محدثه ابراهیم زاده؛ فرانک جهانگرد


شعرستیزی در عهد صفوی: زمینه‌ها، علل و مصادیق (بر اساس مفاهیم تحلیل گفتمان)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 23-45

تقی پورنامداریان؛ حسینعلی قبادی؛ فرانک جهانگرد؛ علی کیانی فلاورجانی


نقد کهن‌الگویی حکایت «پادشاه و برهمنان» در کلیله و دمنه

دوره 5، شماره 3، آذر 1393، صفحه 25-40

فرانک جهانگرد؛ طیبه گلستانی حتکنی