نویسنده = ���������� �������� ����������
کیهان باوری و اشاراتی به فرهنگ عامه و احکام کیفریِ ایران باستان در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

فریبا عظیم زاده جوادی؛ رحمان مشتاق مهر؛ حسین صدقی


مآخذ نویافتة 75 رباعی از دیوان کبیر مولانا با تکیه بر نزهة المجالس

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 295-334

10.30465/cpl.2020.5763

رحمان مشتاق مهر؛ یدالله نصراللهی؛ مهناز نظامی عنبران