نویسنده = �������������� ������������ ��������
نقد کهن‌الگویی حکایت «پادشاه و برهمنان» در کلیله و دمنه

دوره 5، شماره 3، آذر 1393، صفحه 25-40

فرانک جهانگرد؛ طیبه گلستانی حتکنی