نویسنده = ���������� ���������� ������
بررسی کارکردهای نشانه ـ معناشناختی نور بر اساس قصّه‌ای از مثنوی

دوره 5، شماره 3، آذر 1393، صفحه 121-148

ابراهیم کنعانی؛ عصمت اسماعیلی؛ حسن اکبری بیرق