نویسنده = ���������������� ����������
روایتی نو از تدوین حماسه‌ی ملی (شاه‌نامه)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 115-145

علی محمدی؛ انتصار پرستگاری؛ فهیمه ارتقایی