نویسنده = ���������������� ��������
نقد کهن‌الگوی مادر مثالی در گرشاسب‌نامه

دوره 9، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 111-137

پروین هاشم‌پور؛ احمد خواجه‌ایم؛ عباس محمدیان؛ علی تسنیمی