نویسنده = آزاده مولایی
تعداد مقالات: 2
1. «سفر» و اهداف و آداب آن در نزد صوفیان از قرن اول تا قرن نهم ه. ق.

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-189

روح الله هادی؛ زهرا پارساپور؛ آزاده مولایی


2. تأملی بر داستان حُسن و دل سیبک نیشابوری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 15-31

زهرا پارساپور؛ آزاده مولایی