نویسنده = ���������� �������������������� ��������������
بررسی و تحلیل کارکرد حُسن‌طلب در قالب‌های شعر فارسی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 55-92

10.30465/cpl.2020.4622

منوچهر تشکری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ کاظم جعفری نیک


تصحیح چند تصحیف در قصاید خاقانی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 89-106

سعید مهدوی‌فر؛ محمدرضا صالحی مازندرانی