نویسنده = ���������� ������������������
زبان اَلکَنان: بررسی و تحلیل مقایسه‌ای دو سرودۀ انوری و قاآنی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 97-114

محمّدحسین کرمی؛ لیلا امیری؛ مهسا . مؤمن نسب