نویسنده = �������������� ��������������������� ��������
مضمون‌سازی با برخی احجار کریمه در شعر شاعران سبک آذربایجانی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 25-53

ابوالقاسم رادفر؛ اصغر اسمعیلی تازه‌کندی