نویسنده = �������������� ������������
سبک‌شناسی مکاتیب سنائی غزنوی، نمایندة نثر دورة گذار

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 51-72

ریحانه داوودی؛ سید مهدی زرقانی؛ محمد جواد مهدوی