نویسنده = ������������ �������� ��������
ساختارهای شرطی گلستان سعدی و کارکردهای بلاغی- معنایی آن‌ها

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 167-190

10.30465/cpl.2020.4459

رضا رفایی قدیمی مشهد؛ محمد جواد مهدوی؛ میلاد نویدپور


سبک‌شناسی مکاتیب سنائی غزنوی، نمایندة نثر دورة گذار

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 51-72

ریحانه داوودی؛ سید مهدی زرقانی؛ محمد جواد مهدوی