نویسنده = کاظم دزفولیان
حکمت خسروانی در شاهنامه

دوره 13، شماره 1، مرداد 1401

10.30465/cpl.2021.6755

کاظم دزفولیان؛ آمنه عرفانی فرد


کارکرد نماد در حکایتی از هفت‏پیکر

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 47-66

کاظم دزفولیان؛ مصطفی ملک‌پائین