نویسنده = کاظم دزفولیان
تعداد مقالات: 2
1. حکمت خسروانی در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30465/cpl.2021.6755

کاظم دزفولیان؛ آمنه عرفانی فرد


2. کارکرد نماد در حکایتی از هفت‏پیکر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-66

کاظم دزفولیان؛ مصطفی ملک‌پائین