نویسنده = ���������������� ��������
بررسی سبک‌شناسانه‌ی فرایندهای فن مناظره بر اساس نظریه‌ی نقش‌گرای هلیدی

دوره 13، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 61-85

10.30465/cpl.2022.6729

زهرابتول باقریان هکانی؛ یحیی طالبیان؛ غلامرضا مستعلی پارسا