نویسنده = ������������ ������������������
سفر به جهان زشت‌رویی کوش با تغییر پیرنگ گفتمان روایی کوش‌نامه از ژانر حماسی به ژانر عرفانی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 99-123

الهام حدادی؛ حسین نجفدری؛ ابوالقاسم رادفر


بررسی بیت‌هایی از شاهنامه در ویرایش جلال خالقی مطلق

دوره 3، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 49-66

سیاوش جعفری؛ ابوالقاسم رادفر