نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
مخاطب‌شناسی در غزلیّات حافظ شیرازی با تکیه بر نقش ترغیبی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 29-60

10.30465/cpl.2019.4007

ساناز ازاری؛ علی اکبر باقری خلیلی