نویسنده = ������������ ����������������
شیوۀ داستان‌پردازی در سمک عیّار

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 31-43

مریم ایرانمنش؛ سیدمرتضی هاشمی