نویسنده = �������������� ��������
بررسی زبانی اشعار درویش عباس گزی و فهلویات شیخ صفی‌الدین اردبیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

راشین مسیبی؛ قاسم صحرایی؛ سعید زهره وند