نویسنده = ������ ������������ ������������
بررسی تطبیقی مقاصد بلاغی اسلوب ندا در شعر حافظ و ابن فارض

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 53-77

10.30465/cpl.2020.5252

رمضان رضایی؛ یدالله رفیعی؛ پریناز علی اکبری