نویسنده = ������������������������� ��������
تصحیح ابیاتی از داستان فرود سیاوخش در شاهنامه

دوره 11، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 85-107

10.30465/cpl.2021.6100

محمد افشین‌وفایی؛ پژمان فیروزبخش