نویسنده = ������������������ ������
کهن‌الگوی «نجات مرد به‌وسیلۀ زن» و ردّپای آن در روایات غنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

قدرت قاسمی پور؛ اسد آبشیرینی؛ رضا جمشیدی