کلیدواژه‌ها = تحلیل انتقادی گفتمان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مفهوم قدرت در شعر عرفانی عصر صفوی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-126

10.30465/cpl.2020.4477

اعظم زنگنه؛ حمید طاهری


2. تحلیل انتقادی گفتمان «مقامات» مشایخ صوفیه

دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 73-97

فرزان سجودی؛ زینب اکبری اکبری