کلیدواژه‌ها = رستم
تعداد مقالات: 6
1. چرا رستم از سوی مادر ضحّاک‌نژاد است؟

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-21

حمیدرضا اردستانی رستمی


2. تحلیل تقابل طاووس و مار در داستان رستم و اسفندیار

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-106

علی محمدی


4. بررسی تطبیقی ایزد باد با رستم و سهراب

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 67-88

ابوالقاسم رادفر؛ سامان قاسمی فیروزآبادی


5. حماسه‌های رستم و خاندانش

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 59-72

نسترن صفاری؛ مظاهر مصفا؛ ژاله آموزگار


6. نامجویی در شاهنامه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 111-126

رحمان مشتاق‌مهر؛ اصغر برزی