کلیدواژه‌ها = نقد
تعداد مقالات: 6
2. بحثی انتقادی درباره شطرنج و متعلقات آن در برخی شروح متون عرفانی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 113-130

داوود اسپرهم؛ مهدی رمضانی


3. نقدی بر فرهنگ انجمن‌آرای ناصری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-30

بهمن افشانی آقاجری؛ ابوالقاسم رادفر


4. تأملی در نامه‌های عین‌القضات همدانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-10

حسین حسنی؛ مجید منصوری


5. چراغ‌‌های مُرده نقدی بر تصحیح دیوان بیدل دهلوی از اکبر بهداروند

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 11-27

ابوالقاسم رادفر؛ هیوا حسن‌پور


6. نقدی بر طوطی‌نامة عماد ‌بن محمد ‌الثغری، شرح و تصحیح شمس‌الدین آل احمد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-14

علی‌اصغر باباصفری؛ حسن زیاری