کلیدواژه‌ها = نقد
بررسی،تحلیل و نقد حماسی‌های دینی از قرن یازدهم تا چهاردهم هجری قمری با تأکید بر اردیبهشت‌نامه ، شهنشاه‌نامه، مقامات حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

احمد رضایی؛ احمدرضا زارعان


بحثی انتقادی درباره شطرنج و متعلقات آن در برخی شروح متون عرفانی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 113-130

داوود اسپرهم؛ مهدی رمضانی


نقدی بر فرهنگ انجمن‌آرای ناصری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-30

بهمن افشانی آقاجری؛ ابوالقاسم رادفر


تأملی در نامه‌های عین‌القضات همدانی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-10

حسین حسنی؛ مجید منصوری


چراغ‌‌های مُرده نقدی بر تصحیح دیوان بیدل دهلوی از اکبر بهداروند

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-27

ابوالقاسم رادفر؛ هیوا حسن‌پور