کلیدواژه‌ها = گرشاسب‌نامه
تعداد مقالات: 1
1. نقد کهن‌الگوی مادر مثالی در گرشاسب‌نامه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-137

پروین هاشم‌پور؛ احمد خواجه‌ایم؛ عباس محمدیان؛ علی تسنیمی