کلیدواژه‌ها = فردوسی
تعداد مقالات: 6
2. مقایسه ویژگی‌های شاه در شاهنامه فردوسی با رئیس مدینه فاضله فارابی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 195-219

10.30465/cpl.2021.5797

فاطمه صادق لی؛ وحید رویانی


3. روایتی نو از تدوین حماسه‌ی ملی (شاه‌نامه)

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 115-145

علی محمدی؛ انتصار پرستگاری؛ فهیمه ارتقایی


4. مقایسة صفات و خویش‌کاری‌ها‌ی سروش در شاهنامه با متون مزدیسنی

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 125-144

حسین حیدری؛ محدثه قاسم‌پور


5. بررسی و تحلیل بازتاب اساطیری آب در شاهنامة فردوسی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-86

اسحاق طغیانی؛ رحمان قربانی