کلیدواژه‌ها = عشق
بازشناسی معنای عشق در گفتمان قصه بلند عامیانه داراب‌نامه طرسوسی

دوره 13، شماره 1، مرداد 1401

عاطفه نیکخو؛ مصطفی صدیقی؛ فرامرز خجسته؛ سکینه عباسی


بررسی روابط قدرت حکومت، عشق و سرمایه در داستان ویس و رامین

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 183-207

10.30465/cpl.2022.5697

منوچهر جوکار؛ فاطمه حیات داوودی


تأملی بر داستان حُسن و دل سیبک نیشابوری

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 15-31

زهرا پارساپور؛ آزاده مولایی