کلیدواژه‌ها = بینامتنیت
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل تطبیقی تأثر صائب از حافظ با تکیه بر دو غزل

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 195-216

10.30465/cpl.2021.5970

عبدالله ضابطی؛ شیوا کمالی اصل


3. خوانش ناقدان عرب از نظریۀ نظم عبدالقاهر جرجانی و تطبیق آن با نظریه‌های معاصر

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 333-366

10.30465/cpl.2020.4742

مهدی محمدی نژاد؛ فرشته فرضی شوب


4. ارتباط بینامتنی دیوان حافظ و آثار روزبهان بقلی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-69

کبری بهمنی؛ مهدی نیک‌منش