کلیدواژه‌ها = عطار
تعداد مقالات: 5
1. بازتاب/بازتولید مؤلفه‌های حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

قدرت اله طاهری؛ محمود اسکندری


2. تحلیل بن‌مایه‌های گنوسی در مصیبت‌نامه عطار

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-30

10.30465/cpl.2021.5331

محدثه ابراهیم زاده؛ فرانک جهانگرد


4. مقایسة منطق الطیر عطار نیشابوری با رسالة الطیر ابن سینا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-136

سارا زارع جیرهنده


5. واژه‌‌های دارویی و درون‌‌مایه‌‌ها‌‌ی پزشکی در آثار عطار

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-49

.

یدالله بهمنی مطلق؛ محمدرضا تونی