دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

بوطیقای روایت در منظومه‌های عاشقانۀ رمزی و تمثیلی بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

عیسی داراب پور؛ علی گراوند؛ حسن سلطانی کوهبنانی


مناسبات خانوادگی مولانا از خلال مکتوبات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

طاهره ایشانی


بررسی،تحلیل و نقد حماسی‌های دینی از قرن یازدهم تا چهاردهم هجری قمری با تأکید بر اردیبهشت‌نامه ، شهنشاه‌نامه، مقامات حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

احمد رضایی؛ احمدرضا زارعان


بازشناسی و تحلیل نمودهای گروتسک در داستان‌های هفت‌پیکر نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

شیرزاد طایفی؛ سمیه قربانپور دلیوند


بررسی زبانی اشعار درویش عباس گزی و فهلویات شیخ صفی‌الدین اردبیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

راشین مسیبی؛ قاسم صحرایی؛ سعید زهره وند


ضرورت تصحیح مجدد دیوان جمال‌الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

علی کاملی؛ غلامرضا مستعلی پارسا


بررسی دلایلِ رواجِ شعرِ فارسی در شهرِ سنندج از بنای این شهر، تا سقوط سلطنت پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401

جمال احمدی


اشعار نویافتۀ حکیم طرطری، پارسی‌سرای قرن ششم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

مجتبی مجرد


پژوهشی در اشعار نویافته جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

مهسا رضایی؛ نجمه دری؛ سعید بزرگ بیگدلی


تحلیل کنش‌های سه‌گانه شخصیت‌های اساطیری در ساختار روایی داراب‌نامه طرسوسی از منظر اسطوره‌شناسی کنشگر ژرژ دومزیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1401

الناز محمدزاده؛ محمدمهدی اسماعیلی؛ شروین خمسه


معرّفی فرهنگِ مصرّحةالأسماء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

معصومه امینیان؛ فاطمه کوپا؛ حسین یزدانی؛ مرتضی حاجی مزدارانی


نگاهی به لغزش‎ها و خطاهای موجود در دیوان سیف اسفرنگی تصحیح فرزاد جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

نوریا یاهو


تحلیل و بررسی خسرو وشیرین نظامی با محوریّت مناظره خسرو و فرهاد با استفاده از مؤلّفه‌های رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1401

حمید مرادی؛ احمد غنی پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی


طبقه‌بندی و تحلیل ساحت‌های محتوایی اشعار میرزاعبدالله گرجی اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

فائزه کوهی جید؛ قربانعلی ابراهیمی؛ مهرداد چترایی


اندیشه‌ی شعرفرزندخواندگی در سنت ادبیِ اسلامی-ایرانی با تکیه بر ادبیات کردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

یدالله پشابادی


نور و ظلمت در حکمت خسروانی با متافیزیک هانری‌کُربن و عرفان بایزید بسطامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

فهیمه اسدی؛ افشار عزیزی دولت آبادی؛ لیلا مدیری؛ علیرضا فاطمی


نقد و نظری بر مثنوی معنوی تصحیح استاد محمدعلی موحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

محمد کاظم یوسف پور


واکاوی نقش عواطف در فهم آثار هنری با تکیه بر مثنوی معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

سید عباس حقایقی؛ سید ابوالقاسم حسین؛ احمد شهدادی


نقدی بر تصحیح الصّراح من الصّحاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

سیدمحمد صاحبی


بررسیِ انتقادیِ ترجمۀ کتابِ اطباق‌الذهب به همراهِ معرّفی و ارزیابیِ دست‌نوشتی کهن و نویافته از این ترجمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

میلاد بیگدلو؛ حسین ملانظر


بررسی جایگاه و تحولات ضرب‌المثل در سبک‌های نثر ادبیات کلاسیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

عادل ملکی؛ عبداله طلوعی آذر؛ عبدالناصر نظریانی


ایهام تناسب بر پایة اصطلاحات تیراندازی و کمانداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

یاسر دالوند


بررسی انتقادی نظام سه‌بنی ژرژ دومزیل در شاهنامه و مهابهارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ فرخ حاجیانی


شادی و خوشبختی در متن‌های باستانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

میلاد بیگدلو؛ حسین ملانظر؛ مولود شاگشتاسبی؛ محمدحسن حسن زاده نیری