دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

تحلیل تطبیقی نقش سی مرغ در اساطیر ایران با نقش عقاب و ققنوس در اساطیردیگر تمدن‌های باستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

فضل الله رضایی اردانی


« صکوک‌الدلیل حماسه‌ای مضحک به تقلید از شاهنامه »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

بشیر نیکدل کلاشمی؛ علی پدرام میرزایی؛ پروین تاج بخش؛ حسین یزدانی؛ ایوب مرادی


کیهان باوری و اشاراتی به فرهنگ عامه و احکام کیفریِ ایران باستان در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

فریبا عظیم زاده جوادی؛ رحمان مشتاق مهر؛ حسین صدقی


تأثیر متون صوفیانۀ فارسی بر تفسیر ثمانیۀ خواجه‌محمد پارسا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

محمدابراهیم مالمیر؛ غلامرضا سالمیان؛ سهیل یاری گلدره


بررسی بن‌مایه‌های بهارانه در شعر فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

صابره دشتی؛ مصطفی دشتی


بررسی آوایی زبان عطّار در مختارنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

وحید عیدگاه


معمای خیام (دلایلی تازه برای اثبات یکی بودن خیام فیلسوف و دانشمند با شاعر رباعیات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.30465/cpl.2022.7335

منا علی مددی


نسوی و اعتبار روایت‌های وی (ارزیابی جلوه‌های راوی کم‌اعتبار در برخی از روایت‌های نسوی از زندگی جلال‌الدین خوارزمشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

ابراهیم خدایار؛ عاطفه سالاروند؛ مقصود علی صادقی


کهن‌الگوی «نجات مرد به‌وسیلۀ زن» و ردّپای آن در روایات غنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

قدرت قاسمی پور؛ اسد آبشیرینی؛ رضا جمشیدی


درآمدی بر تقسیم کارِ طبقاتی به عنوان نمودی از مفهوم عدالت در شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

فاطمه براتلو


استقلال سیاسی و اقتصادی خاندان رستم و نقضی بر نظریه‌ی گفتمان «استبداد شرقی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1400

علی محمدی؛ ارسلان بهاری سقالکساری


پیشنهادی برای طبقه‌بندی قالب‌های شعری ادب فارسی بر پایۀ نگرش پیشینیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

نجم الدّین جبّاری


بوطیقای روایت در منظومه‌های عاشقانۀ رمزی و تمثیلی بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

عیسی داراب پور؛ علی گراوند؛ حسن سلطانی کوهبنانی


مناسبات خانوادگی مولانا از خلال مکتوبات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

طاهره ایشانی


بررسی،تحلیل و نقد حماسی‌های دینی از قرن یازدهم تا چهاردهم هجری قمری با تأکید بر اردیبهشت‌نامه ، شهنشاه‌نامه، مقامات حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

احمد رضایی؛ احمدرضا زارعان


تصحیح چند خطا و لغزش در دانشنامۀ حکیم میسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30465/cpl.2022.7616

هاشم صادقی؛ اکبر حیدریان


«گمانه‌زنی‌هایی در باب مادر ضحاک در شاهنامه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

امیر سلطان محمدی


بازشناسی و تحلیل نمودهای گروتسک در داستان‌های هفت‌پیکر نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

شیرزاد طایفی؛ سمیه قربانپور دلیوند


تحلیل عرفانی اسطورة مانوی سفر هرمزدبغ به سرزمین تاریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.30465/cpl.2022.7657

مجید هوشنگی؛ توفیق حسینی


بررسی زبانی اشعار درویش عباس گزی و فهلویات شیخ صفی‌الدین اردبیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

راشین مسیبی؛ قاسم صحرایی؛ سعید زهره وند


گواه‌نمایی در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

مریم بختیاری؛ مهدی نیک منش؛ نسرین فقیه ملک مرزبان