دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

1. تأملی در کلمات‌الشعرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

عباس بگ‌جانی؛ سید محمد صاحبی


2. تحلیل ظرفیت‌های پویانمایی (انیمیشنی) حکایت «اسب آبنوس» هزار و یک شب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.30465/cpl.2021.5960

طیبه پرتوی راد


3. تحلیل نمود نحویِ روایت در خسرو و شیرینِ نظامی، مجنون و لیلیِ دهلوی و نل و دمنِ فیضی براساس نظریۀ تودوروف.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

پیمان ریحانی نیا؛ الیاس نورایی؛ غلامرضا سالمیان


4. تقابل‏سازی با کلان‏نماد «باز» در مثنوی و غزلیات شمس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

سمیه جباری؛ زهرا حیاتی


5. بازنمایی داعیه‌های سیاسی، مذهبی، و فرهنگی حاکمیت صفویان در داستان عامیانة حسین‌کرد شبستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1400

پروین ترکمنی‌آذر؛ زینب عیوضی


6. تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

10.30465/cpl.2021.6519

زهرا روحانی راوری؛ حسینعلی قبادی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ مصطفی موسوی راد


7. بازشناسی معنای عشق در گفتمان قصه بلند عامیانه داراب‌نامه طرسوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

عاطفه نیکخو؛ مصطفی صدیقی؛ فرامرز خجسته؛ سکینه عباسی


8. بررسی جایگاه مصادر و افعال کهن، کمیاب و متروک فارسی در فرهنگنامه قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

مریم ایزدی؛ قربانعلی ابراهیمی؛ عطامحمد رادمنش


9. خاندان بهبهانی و گفتمان تصوف‌ستیزی در دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

سعید مهری؛ محمد تقوی


10. بررسی سبک‌شناسانه‌ی فرایندهای فن مناظره بر اساس نظریه‌ی نقش‌گرای هلیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

زهرابتول باقریان هکانی؛ یحیی طالبیان؛ غلامرضا مستعلی پارسا


11. حکمت خسروانی در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30465/cpl.2021.6755

کاظم دزفولیان؛ آمنه عرفانی فرد


12. بازتاب/بازتولید مؤلفه‌های حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

قدرت اله طاهری؛ محمود اسکندری


13. تحلیل تطبیقی نقش سی مرغ در اساطیر ایران با نقش عقاب و ققنوس در اساطیردیگر تمدن‌های باستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

فضل الله رضایی اردانی


14. « صکوک‌الدلیل حماسه‌ای مضحک به تقلید از شاهنامه »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

بشیر نیکدل کلاشمی؛ علی پدرام میرزایی؛ پروین تاج بخش؛ حسین یزدانی؛ ایوب مرادی


15. بررسی ترجمۀ ضرب‌المثل‌های کهن پارسی: ارتقاء مدل بیکمن و کالو از رهگذر فرهنگ امثال سخن انوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

محمود افروز


16. تأملی در چند اصطلاحِ «قمار» با تأکید بر دیوان خاقانی‌شروانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

سید منصور سادات ابراهیمی؛ امیر سلطان محمدی


17. نقد و بررسی کتاب جامع‌الصّنایع‌‌والاوزان اثر سیف جام هروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

امید شاه مرادی


18. نسخه‌شناسی و گونه‌شناسی « مناظرالأنوار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1400

سعید شفیعیون


19. کیهان باوری و اشاراتی به فرهنگ عامه و احکام کیفریِ ایران باستان در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

فریبا عظیم زاده جوادی؛ رحمان مشتاق مهر؛ حسین صدقی


20. تأثیر متون صوفیانۀ فارسی بر تفسیر ثمانیۀ خواجه‌محمد پارسا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

محمدابراهیم مالمیر؛ غلامرضا سالمیان؛ سهیل یاری گلدره


21. بررسی بن‌مایه‌های بهارانه در شعر فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

صابره دشتی؛ مصطفی دشتی