نمایه نویسندگان

آ

ا

 • افاضل، راضیه بازتاب باورهای نجومی در خمسۀ خواجوی کرمانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-76]

ب

 • برزی، اصغر نامجویی در شاهنامه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 111-126]

ت

 • تقوی، علی تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از هنرهای ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-13]

ح

ذ

ر

 • رادفر، ابوالقاسم تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از هنرهای ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-13]
 • رادفر، ابوالقاسم زیباشناسی شر بررسی تطبیقی جایگاه شر در نگاه فردوسی و شکسپیر با توجه به داستان «ضحاک ماردوش» و نمایشنامۀ «مکبث» [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 29-52]
 • راشد محصّل، محمد‌تقی بررسی عناصر داستانی در متن پهلوی کارنامة اردشیر بابکان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-24]
 • رجبی، رقیه خواب در شاهنامه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 73-92]
 • روح‌الامینی، محمود عوامل چشم‌زخم در شعر شاعران فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 93-110]

ش

 • شامانی، لیلا بن‌مایه‌های لذّت‌گرایی در شاهنامه و تأثیرپذیری از افکار اپیکوریستی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 25-38]

ص

 • صرفی، محمد‌رضا بازتاب باورهای نجومی در خمسۀ خواجوی کرمانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-76]
 • صفاری، نسترن حماسه‌های رستم و خاندانش [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 59-72]

ط

 • طاهری، قدرت‌اله چهار فرضیه در علل نبودِ تفکر بنیادین در شعر سبک هندی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 77-96]
 • طهماسبی، زهرا سیمای هنری تشبیهات در دیوان سیّدِ حِمیَری شاعر اهل بیت (ع) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 97-125]

غ

ق

 • قائمی، مرتضی سیمای هنری تشبیهات در دیوان سیّدِ حِمیَری شاعر اهل بیت (ع) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 97-125]
 • قنبری، افسون عوامل چشم‌زخم در شعر شاعران فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 93-110]

ک

 • کیا، احمد زیباشناسی شر بررسی تطبیقی جایگاه شر در نگاه فردوسی و شکسپیر با توجه به داستان «ضحاک ماردوش» و نمایشنامۀ «مکبث» [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 29-52]

گ

 • گلی، احمد خواب در شاهنامه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 73-92]

م

 • محمد‌ی‌بدر، نرگس نقد بلاغی بیت معروفی از شاهنامه [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 15-27]
 • مشتاق‌مهر، رحمان نامجویی در شاهنامه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 111-126]
 • مشرّف، مریم پیوند معنایی میان حکایت اصلی و حکایت‌های فرعی در قلعۀ ذات صور مثنوی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 39-58]
 • مصفا، مظاهر حماسه‌های رستم و خاندانش [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 59-72]
 • موسوی، سیّده فاطمه بررسی عناصر داستانی در متن پهلوی کارنامة اردشیر بابکان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-24]
 • میرزا محمد، علیرضا مبناى فکرى ابن‏سینا در شکل‏گیرى قصیدة عینیّه [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 127-141]