نمایه نویسندگان

آ

 • آبشیرینی، اسد کهن‌الگوی «نجات مرد به‌وسیلۀ زن» و ردّپای آن در روایات غنایی [دوره 13، شماره 2، 1401]

ا

 • ابراهیمی، قربانعلی بررسی جایگاه مصادر و افعال کهن، کمیاب و متروک فارسی در فرهنگنامه قرآنی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 25-59]
 • اسکندری، محمود بازتاب/بازتولید مؤلفه‌های حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 441-469]
 • افروز، محمود بررسی ترجمۀ ضرب‌المثل‌های کهن پارسی: ارتقاء مدل بیکمن و کالو از رهگذر فرهنگ امثال سخن انوری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-23]
 • ایزدی، مریم بررسی جایگاه مصادر و افعال کهن، کمیاب و متروک فارسی در فرهنگنامه قرآنی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 25-59]

ب

 • باقریان هکانی، زهرابتول بررسی سبک‌شناسانه‌ی فرایندهای فن مناظره بر اساس نظریه‌ی نقش‌گرای هلیدی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 61-85]
 • بختیاری، مریم گواه‌نمایی در شاهنامه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 87-122]
 • براتلو، فاطمه درآمدی بر تقسیم کارِ طبقاتی به عنوان نمودی از مفهوم عدالت در شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • بزرگ بیگدلی، سعید تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 283-317]
 • بگ‌جانی، عباس تأملی در کلمات‌الشعرا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 123-146]
 • بهاری سقالکساری، ارسلان استقلال سیاسی و اقتصادی خاندان رستم و نقضی بر نظریه‌ی گفتمان «استبداد شرقی» [دوره 13، شماره 2، 1401]

پ

 • پرتوی راد، طیبه تحلیل ظرفیت‌های پویانمایی (انیمیشنی) حکایت «اسب آبنوس» هزار و یک شب [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 147-171]

ت

 • تاج بخش، پروین « صکوک‌الدلیل حماسه‌ای مضحک به تقلید از شاهنامه » [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • ترکمنی‌آذر، پروین بازنمایی داعیه‌های سیاسی، مذهبی، و فرهنگی حاکمیت صفویان در داستان عامیانة حسین‌کرد شبستری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 173-202]
 • تقوی، محمد خاندان بهبهانی و گفتمان تصوف‌ستیزی در دوره قاجار [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 471-497]

ج

 • جباری، سمیه تقابل‏سازی با کلان‏نماد «باز» در مثنوی و غزلیات شمس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 203-245]
 • جبّاری، نجم الدّین پیشنهادی برای طبقه‌بندی قالب‌های شعری ادب فارسی بر پایۀ نگرش پیشینیان [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • جمشیدی، رضا کهن‌الگوی «نجات مرد به‌وسیلۀ زن» و ردّپای آن در روایات غنایی [دوره 13، شماره 2، 1401]

ح

 • حسینی، توفیق تحلیل عرفانی اسطورة مانوی سفر هرمزدبغ به سرزمین تاریکی [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • حیاتی، زهرا تقابل‏سازی با کلان‏نماد «باز» در مثنوی و غزلیات شمس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 203-245]
 • حیدریان، اکبر تصحیح چند خطا و لغزش در دانشنامۀ حکیم میسری [دوره 13، شماره 2، 1401]

خ

 • خجسته، فرامرز بازشناسی معنای عشق در گفتمان قصه بلند عامیانه داراب‌نامه طرسوسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 499-523]
 • خدایار، ابراهیم نسوی و اعتبار روایت‌های وی (ارزیابی جلوه‌های راوی کم‌اعتبار در برخی از روایت‌های نسوی از زندگی جلال‌الدین خوارزمشاه) [دوره 13، شماره 2، 1401]

د

 • دزفولیان، کاظم حکمت خسروانی در شاهنامه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 247-281]
 • دشتی، صابره بررسی بن‌مایه‌های بهارانه در شعر فارسی [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • دشتی، مصطفی بررسی بن‌مایه‌های بهارانه در شعر فارسی [دوره 13، شماره 2، 1401]

ر

 • رادمنش، عطامحمد بررسی جایگاه مصادر و افعال کهن، کمیاب و متروک فارسی در فرهنگنامه قرآنی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 25-59]
 • رضایی اردانی، فضل الله تحلیل تطبیقی نقش سی مرغ در اساطیر ایران با نقش عقاب و ققنوس در اساطیردیگر تمدن‌های باستانی [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • روحانی راوری، زهرا تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 283-317]
 • ریحانی نیا، پیمان تحلیل نمود نحویِ روایت در خسرو و شیرینِ نظامی، مجنون و لیلیِ دهلوی و نل و دمنِ فیضی براساس نظریۀ تودوروف. [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 319-349]

س

 • سادات ابراهیمی، سید منصور تأملی در چند اصطلاحِ «قمار» با تأکید بر دیوان خاقانی‌شروانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 351-379]
 • سالاروند، عاطفه نسوی و اعتبار روایت‌های وی (ارزیابی جلوه‌های راوی کم‌اعتبار در برخی از روایت‌های نسوی از زندگی جلال‌الدین خوارزمشاه) [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • سالمیان، غلامرضا تحلیل نمود نحویِ روایت در خسرو و شیرینِ نظامی، مجنون و لیلیِ دهلوی و نل و دمنِ فیضی براساس نظریۀ تودوروف. [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 319-349]
 • سالمیان، غلامرضا تأثیر متون صوفیانۀ فارسی بر تفسیر ثمانیۀ خواجه‌محمد پارسا [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • سلطان محمدی، امیر تأملی در چند اصطلاحِ «قمار» با تأکید بر دیوان خاقانی‌شروانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 351-379]
 • سلطان محمدی، امیر «گمانه‌زنی‌هایی در باب مادر ضحاک در شاهنامه» [دوره 13، شماره 2، 1401]

ش

 • شاه مرادی، امید نقد و بررسی کتاب جامع‌الصّنایع‌‌والاوزان اثر سیف جام هروی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 381-412]
 • شفیعیون، سعید نسخه‌شناسی و گونه‌شناسی « مناظرالأنوار» [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 413-439]

ص

 • صاحبی، سید محمد تأملی در کلمات‌الشعرا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 123-146]
 • صادقی، مقصود علی نسوی و اعتبار روایت‌های وی (ارزیابی جلوه‌های راوی کم‌اعتبار در برخی از روایت‌های نسوی از زندگی جلال‌الدین خوارزمشاه) [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • صادقی، هاشم تصحیح چند خطا و لغزش در دانشنامۀ حکیم میسری [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • صدقی، حسین کیهان باوری و اشاراتی به فرهنگ عامه و احکام کیفریِ ایران باستان در شاهنامه [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • صدیقی، مصطفی بازشناسی معنای عشق در گفتمان قصه بلند عامیانه داراب‌نامه طرسوسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 499-523]

ط

 • طالبیان، یحیی بررسی سبک‌شناسانه‌ی فرایندهای فن مناظره بر اساس نظریه‌ی نقش‌گرای هلیدی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 61-85]
 • طاهری، قدرت اله بازتاب/بازتولید مؤلفه‌های حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 441-469]

ع

 • عباسی، سکینه بازشناسی معنای عشق در گفتمان قصه بلند عامیانه داراب‌نامه طرسوسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 499-523]
 • عرفانی فرد، آمنه حکمت خسروانی در شاهنامه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 247-281]
 • عظیم زاده جوادی، فریبا کیهان باوری و اشاراتی به فرهنگ عامه و احکام کیفریِ ایران باستان در شاهنامه [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • علی مددی، منا معمای خیام (دلایلی تازه برای اثبات یکی بودن خیام فیلسوف و دانشمند با شاعر رباعیات) [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • عیدگاه، وحید بررسی آوایی زبان عطّار در مختارنامه [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • عیوضی، زینب بازنمایی داعیه‌های سیاسی، مذهبی، و فرهنگی حاکمیت صفویان در داستان عامیانة حسین‌کرد شبستری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 173-202]

ف

ق

 • قاسمی پور، قدرت کهن‌الگوی «نجات مرد به‌وسیلۀ زن» و ردّپای آن در روایات غنایی [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • قبادی، حسینعلی تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 283-317]

م

 • مالمیر، محمدابراهیم تأثیر متون صوفیانۀ فارسی بر تفسیر ثمانیۀ خواجه‌محمد پارسا [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • محمدی، علی استقلال سیاسی و اقتصادی خاندان رستم و نقضی بر نظریه‌ی گفتمان «استبداد شرقی» [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • مرادی، ایوب « صکوک‌الدلیل حماسه‌ای مضحک به تقلید از شاهنامه » [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • مستعلی پارسا، غلامرضا بررسی سبک‌شناسانه‌ی فرایندهای فن مناظره بر اساس نظریه‌ی نقش‌گرای هلیدی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 61-85]
 • مشتاق مهر، رحمان کیهان باوری و اشاراتی به فرهنگ عامه و احکام کیفریِ ایران باستان در شاهنامه [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • مهری، سعید خاندان بهبهانی و گفتمان تصوف‌ستیزی در دوره قاجار [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 471-497]
 • موسوی، مصطفی تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 283-317]
 • میرزایی، علی پدرام « صکوک‌الدلیل حماسه‌ای مضحک به تقلید از شاهنامه » [دوره 13، شماره 2، 1401]

ن

 • نورایی، الیاس تحلیل نمود نحویِ روایت در خسرو و شیرینِ نظامی، مجنون و لیلیِ دهلوی و نل و دمنِ فیضی براساس نظریۀ تودوروف. [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 319-349]
 • نیکخو، عاطفه بازشناسی معنای عشق در گفتمان قصه بلند عامیانه داراب‌نامه طرسوسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 499-523]
 • نیکدل کلاشمی، بشیر « صکوک‌الدلیل حماسه‌ای مضحک به تقلید از شاهنامه » [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • نیک منش، مهدی گواه‌نمایی در شاهنامه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 87-122]

ه

 • هوشنگی، مجید تحلیل عرفانی اسطورة مانوی سفر هرمزدبغ به سرزمین تاریکی [دوره 13، شماره 2، 1401]

ی

 • یاری گلدره، سهیل تأثیر متون صوفیانۀ فارسی بر تفسیر ثمانیۀ خواجه‌محمد پارسا [دوره 13، شماره 2، 1401]
 • یزدانی، حسین « صکوک‌الدلیل حماسه‌ای مضحک به تقلید از شاهنامه » [دوره 13، شماره 2، 1401]