نویسنده = علی ناظمیان‌فرد
تعداد مقالات: 1
1. تبارشناسی باورهای ملامتیانِ نخستین در متون صوفیانه

دوره 7، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-18

پیمان ابوالبشری؛ هادی وکیلی؛ علی ناظمیان‌فرد